نشانه شناسی

اکتبر 20, 2016 0

نشانه شناسی به منزله شیوه ای بین رشته ای در تحلیل متون وآثار هنری به کار می رو د این رویکرد از جامعه شناسی، زبان بیشتر بخوانید

بینامتنیت

اکتبر 18, 2016 0

بینامتنیت نگرش نوینی درباره خوانش متن ارائه می دهد و توسط افرادی چون رولان بارت، فیلیپ سولرس  و دیگران بسط و گسترش یافت. این دانش بیشتر بخوانید

کلاژ و سورئالیسم

سپتامبر 29, 2016 0

کلاژ و هنر سورئالیسم زیگموند فروید و کارل یونگ (Sigmund Freud – Carl Jung) دو روانشناس، این تحول و سبک هنری را پایه گذاری نمودند. بیشتر بخوانید

1 2 3 4 9