هنر ویدیویی

مارس 21, 2017 0

هنر ویدیوییVIDEO ART. با ظهور ویدئو هنرمندان تجسمی دست به ابتکار با ان وسیله جدید زدند و ویدئوآرت هایی را تولید کردند که بیشتر کارکرد بیشتر بخوانید

سوپررئالیسم

مارس 17, 2017 0

سوپر رئالیسمSUPER REALISM . (( فتو رئالیسم )) و (( هایپر ریالیزم )) در دهه 1970 در فضای هنری آمریکا رایج شد. در نقاشی، به بیشتر بخوانید

تکنو آرت

مارس 3, 2017 0

تکنو آرت : (techno-art) اصطلاحی برای توصیف مجموع فعالیتها گرایشهای هنری که اخیرا بر اساس امکانات فن آوری های پیشرفته نوین پدید آمده اند .هنر بیشتر بخوانید

1 2 3 10