سن یورو اکاهولا

مجموعه اخیر پرتره های هنرمند اهل هاوایی sean yoro, aka hula در کوه های یخ اجرا شده است. او با این اجرا یادآوری می کند که کوه های یخ در حال ذوب شدن هستند و خطری بزرگ جهان ما را احاطه کرده است. این اثر انتقادی به تغییرات دما اشاره دارد. او تکه یخ ها را به زنی تشبیه کرده که در حال غرق شدن است. این اثر نمادین و کوچک تاثیر بزرگی بر مخاطبان خود گذاشته است. حولا هنرش برای بیان مشکلات زیست محیطی استفاده می کند و هشدار می دهد که یخ ها در حال ذوب شدن هستند. وقتی مردم برای دیدن آثار او می روند دیگر اثری از آن ها نیست و مردم این نکته را متوجه می شوند که چقدر سریع یخ ها در حال ذوب شدن هستند. اثر او با از بین رفتن حرف بسیار مهمی را عنوان می کند. میرا بودن اثر یکی از مولفه های آثار هنر محیطی است. این آثار با رسانه عکس و ویدئو ثبت می شوند.

منبع:http://www.designboom.com

hula-warning-painted-murals-melting-icebergs-designboom-04

hula-warning-painted-murals-melting-icebergs-designboom-01

hula-warning-painted-murals-melting-icebergs-designboom-07

hula-warning-painted-murals-melting-icebergs-designboom-0009

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.