نمایشگاه آهنگ آفتاب

ژانویه 9, 2017 0

نمايشگاه “آهنگ آفتاب”(كوير ايران، كانون تمدن) سه شنبه نهم شهريورماه در موزه‌هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود. در اين نمايشگاه عكس هايي از محمدرضا جوادي بیشتر بخوانید

کنفرانس مقاله برقع

ژانویه 5, 2017 0

کنفرانس مقاله پذیرفته شده در همایش انسان شناسی تصویر که در سالن همایش های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارائه شد. این مقاله توسط احسان بیشتر بخوانید

اجرای همساز

نوامبر 25, 2016 0

اجرای همساز در نمایشگاه سومین جشنواره “هنر برای صلح”، فرهنگسرای نیاوران، تهران- 1394 . در زیر تصاویری از این اجرا را مشاهده می کنید.

1 2 3 4 5 35