دومین نمایشگاه گروهی نقاشی ” برقع “-اجرای طراحی

اجرای طراحی و نقاشی در دومین نمایشگاه نقاشی ” برقع ” توسط خانم ها زهرا آذریان، مریم منصوری، مانا زمانی، نرگس یزدان پرست و سمیرا همتی از هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه در روز شنبه 17 بهمن اجرا شد.

این اجرا تاثیر خوبی روی مخاطبین و بازدیدکنندگان از نمایشگاه داشت. آن ها به دقت و اشتیاق ابزار و وسایل طراحی را نگاه می کردند. مشاهده فرایند اجرای طراحی برای افرادی که آشنایی خاصی با طراحی و نقاشی نداشتند تاثیر زیادی در اشتیاق آن ها به این فعالیت هنری ایجاد کرد.

 

713217162_902

اجرای مانا زمانی

713226254_129927

اجرای زهراآذریان

 

برای مشاهده سایر نمایشگاه ها کلیک کنید

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.