آموزش طراحی شکل ها

1- اول شکل های بزرگ، سپس شکل های کوچک 2- شکل های غنابخش از جمله قسمت های نور خورده، سایه ها انعکاسات، نقوش و بافت ها 3- شکل ها را به هم پیوند دهید 4- طراحی شکل های محصور 

1- اول شکل های بزرگ، سپس شکل های کوچک را طراحی کنید. در این شیوه کلیات طرح به صورت خطوط محیطی ارائه می شود. Picture1 2- شکل های غنابخش از جمله قسمت های نور خورده، سایه ها انعکاسات، نقوش و بافت ها  را شامل می شوند جزییات مهم را اضافه می کنید.Picture2 3- شکل ها را به هم پیوند دهید از مهم ترین ویژگی هایی که طراحی وجود دارد پیوند دادن فرم ها، نورها و سایه است.این کار به جذابیت بصری طرح بسیار کمک می کند.Picture4 4- طراحی از شکل های محصور بسیار مهم است. در واقع توجه کردن به سطوح محصور زمانی اتفاق می افتد که چشمان شما به پختگی رسیده باشند. زیرا در مراحل اولیه یادگیری هنرجو بیشتر به خود شی و فضای مثبت آن اهمیت می دهد و کمتر به فضای منفی و محصور می پردازد.

chair-2

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.