گزاره ی هنرمند کلی

گزاره هنرمند کلی از عناصر بسیار مهم در استیتمنت نویسی است. در ادامه مطالبی راجع به آن را مطالعه کنید.

روش اول:

 اگر برای شروع نوشتن مشکلی دارید آثارتان را به کسی نشان دهید  واز او بخواهید که درباره آن‌ها از شما سوالاتی بپرسد ، پرسش و پاسخ را ضبط کنید سپس از نکات مهم آن یادداشت برداری کنید .

اگر برای شروع نوشتن همچنان مشکلی دارید، این جمله را کامل کنید :

شکل گیری این مجموعه بر مبنای … می باشد.

 روش دوم :

–  واژگان کلیدی مربوط به اثر را مشخص کنید . برای هر کدام چند جمله بنویسید.

– چه پرسش‌های اساسی پیشین پاسخ داده نشده است ؟ آنها را اضافه کنید .

– مطالب اضافی را حذف و متن را مرتب کنید.

روش سوم :

از کسی بخواهید از شما سوال کند و شما پاسخ‌ها را یادداشت کنید و با مرور آن اضافات را حذف و کمبود‌ها را اضافه کنید.

اگر از کسی نقل قول می‌کنید حداکثر یک نقل قول باشد و مطمئن باشید آن را درست و فهمیده و به جا استفاده می‌کنید  .

فعل‌های گزاره زمان حال  و فعل‌های پروپوزال آینده باشند.

گزاره با شرح جزئیات ، اطلاعات پس زمینه و جملات فلسفی شروع نشود بلکه خلاصه ی ایده ی اصلی آغاز کننده باشد .

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.