کنفرانس مقاله برقع

کنفرانس مقاله پذیرفته شده در همایش انسان شناسی تصویر که در سالن همایش های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارائه شد. این مقاله توسط احسان میرحسینی با پخش تصاویری از انواع برقع های زنان هرمزگان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

این همایش در تاریخ سه شنبه 1391/3/2  شامل پخش فیلم و ارائه مقاله کنفراسی های متنوعی در زمینه مردم شناسی  و انسان شناسی بود. پیش از پخش فیلم تپه های مارلیک ابراهیم گلستان، میر حسینی کارشناس ارشد نقاشی دانشگاه شاهد تهران، کنفرانسی را با موضوع برقع و تاثیر آن در زندگی زنان جنوب ایران (هرمزگان) ارائه داد که بنا به گفته مجری برنامه نسبت به مطالب ارائه شدن پیشین جامع و کامل ترین پژوهش درباره این موضوع تا کنون بوده است. با توجه به زمان کمی که در اختیار آقای میرحسینی بود (15 دقیقه) طبق گفته های خودشان فقط به اشاره موارد کلی اکتفا شد، و جزئات این پژوهش به صورت مکتوب در آینده در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

موضوعاتی که در این کنفرانس اشاره شد عبارتند از: 

-1 برای ساخت برقع از چه ابزراهایی استفاده می شود؟

2 -کاربرد برقع ها در هرمزگان چیست؟

3-انواع برقع های مناطق هرمزگان چگونه اند؟

4 قش و فرم های بکار رفته در برقع ها چگونه است؟

-5 ….

1

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.