مبانی هنرهای تجسمی پرسپکتیو و ژرف نمایی جوی

ژرف نمایی جوی:

این اصطلاح توسط لئوناردو داوینچی ابداع شد. پیش از او، اصطلاح ژرف نمایی ( پرسپکتیو) در مورد روش خطی نمایش فضا و عمق در تصویر به کار می رفت. او روش نمایش عمق تصویری به مدد تغییر در رنگها و رنگ سایه ها را تحت عنوان ژرف نمایی جوی نامیده است. در واقع، این روش تاثیر جو را بر رنگ اشیاء بر حسب فاصله شان از چشم نگرنده تقلید می کرد. علتی که امروزه برای تاثیر جو بر رنگها می شناسیم ، ذرات گرد و غبار و آب موجود در هواست که نور را می پراکنند . میزان این پراکندگی به طول موج (رنگ) نور بستگی دارد. نوری با طول موج کوتاه (آبی )_ بیشتر از نوری با طول موج بلند ( قرمز ) پراکنده می شود . دلیل این که آسمان و کوه های تیره دور دست به رنگ آبی دیده می شوند، همین است . اشیای روشن دور دست نیز اندکی متمایل به قرمز به نظرمی آیند ، زیرا نوری که به مدد آن ، اشیای مزبور را می بینیم ، مقداری آبی از دست داده است .

چینیان جو نمایی را از دیر زمان می شناختند و منظره نگاری دوره سونگ گواه آن است. رومیان دوران باستان نیز با ژرف نمایی جوی آشنا بودند. از اوایل سده پانزدهم، نقاشان فلاندری از نو به ژرف نمایی جوی توجه کردند. فراخی فضا و هماهنگی نور در منظره های کلود لُر به مدد ژرف نمایی جوی حاصل شد و همین عامل در منظره های روبنس نقشی با اهمیت داشت. ترنر ژرف نمایی جوی را کامل تر از سایر نقاشان به کار بست. امپرسیونیست ها جونمایی را بر اساس مطالعه منظره های ترنر به نحو خاصی به کار گرفتند . اینان نه فقط عمق را با کاهش تدریجی تباین تیره – روشن مجسم می کردند، بلکه فاصله را نیز با افزایش میزان تغییر رنگهای موضعی اشیاء نمایش می دادند

پرسپکتیو:

(ژرف نمایی ) نظام بازنمایی فضای سه بعدی واقعیت است بر پهنه دو بعدی تصویر.دو قضیه اساسی در این نظام تصویری عبارتند از:

یکم ، چیزها هرچه دورتر از چشم نگرنده باشند، کوچکتر به نظر می آیند.

دوم ، خط های متوازی ظاهرا در دوردست به هم می رسند.

بر اساس این قضایا و با توجه به روش قدیم تر ژرف نمایی، هنرمندان فلورانسی سده پانزدهم – چون برونلسکی، پیرو دلا فرانچسکو و آلبرتی – دست به تکمیل و تدوین قواعد (ژرف نمایی خطی ) زدند. این قواعد چگونگی استفاده صحیح از نقاط گریز ( محل تلاقی خطوط همگرا ) را معین می کنند.

بر حسب تعداد نقاط گریز، سه نوع پرسپکتیو با روشهای ترسیم معین به کار برده میشود:

پرسپکتیو تک نقطه ای ( موازی )

پرسپکتیو دو نقطه ای ( زاویه دار )

پرسپکتیو سه نقظه ای ( مورب )

دایره المعارف: رویین پاکباز

نظر دادن

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.