پُست‌امپرسیونیسم

پست امپرسیونیسم post_ impressionism [پسا امپرسیونیسم ].

این اصطلاح در باره گرایش های مختلفی در نقاشی به ویژه در فرانسه که در ادامه امپرسیونیسم یا به عنوان واکنشی در برابر آن در فاصله زمانی حدود 1880 تا 1905 وجود داشت به کار رفته است. اولین بار راجر فرای نقاش و منتقد انگلیسی این اصلاح را استفاده کرد.( 1910)  او در عنوان نمایشگاهی به کار برد که در1910- 1911 در گالری های گرافتن در لندن بر پا شد و فرای آن را نمایشگاه مانه و پست امپرسیونیست ها نامید.شیوه های مختلفی که به دلیل اهمیت دادن به صراحت فرم و استحکام ساختار و یا تأکید بر بیان درونی به مدد رنگ و شکل از طبیعتگرایی امپرسیونیسم فراتر رفته و راههایی برای تحول نقاشی در سده بیستم گشوده اند . آثار هنرمندانی چون سزان ، وان گوگ ، و گوگن ، که در برابر نقاشی امپرسیونیست واکنش نشان دادند. شامل پست امپرسیونیسم می شود.  پست امپرسیونیست ها به گونه ای کاملآ متفاوتی از یکدیگر در برابر ناتورالیسم بازتابیده در کار امپرسیونیت ها وتآثیرگیر های لحظه ای آن ها از طبیعت واکنش نشان دادند. سزان که می خواست از امپرسیونیسم چیزی استوار و پایدار همچون هنر موزه ها بسازد. دل مشغول ساختار تصویری بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.