نقاشی کودکان

آموزش کودکان در خصوص فعالیت های هنری بسیار پر اهمیت می باشد. نقاشی برای کودکان بیستر از آن که در حیطه هنر قرار بگیرد در زمینه خلاقیت و رشد شخصیت او مورد توجه است. آموزش نقاشی از مسائل پیچیده است. زیرا خانواده ها توقع ترسیم یک نقاشی واقع گرا و شبیه شدن به شی مورد نظر را می خواهند. این مسئله باعث می شود که خلاقیت و نگاه کودک خدشه دار شود. بهنر است کودک را برای کشیدن هر آن چه مد نظر دارد ازاد گذاشت. اجازه دهید آسمان را به هر رنگی غیر از آبی که دلش خواست رنگ آمیزی کند. زیرا در این مرحله کشیدن آسمان مهم نیست. چیزی که پر اهمیت است حق انتخاب، اعتماد بنفس و حس کودک است.

برای مشاهده نقاشی کودکان کلیک کنید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.