نسل بیت

 نسل بیت:Beat Generation

جریانی که در دهه 50 در ادبیات و فرهنگ عامه به طور کلی اتفاق می افتد که به آن نسل بیت ( نسل تپش) می گویند. اکثر اتفاقات در شرق آمریکا می افتاد اما این جریان به گروهی خاص از هنرمندان غرب آمریکا مشخصا سانفرانسیسکو  مربوط می شود. گروهی از نویسندگان و شاعران منطق تازه ای در آمریکا طرح ریزی می کنند که اندکی پس از جنگ دوم جهانی اشتهار یافتند.

منطق جستجوگری و تجربه گریی:

نسل بیت منطق جستجوگری و تجربه گریی را آوردند. که البته چیز تازه ای نبود و در بطن مدرنیست افرادی چون جویس و فاکنر انجام داده بودند.

جنبش های تجربه گرا حاصل عملکرد نسل بیت بود.

بیشتر در نقد ارزش های اجتماعی و به خصوص ارزش های جنسیتی بود که در نهایت سانسور می شوند و واکنش هایی تند از بدنه اجتماعی در بر دارد.

رویکرد به چالش کشیدن ارزش های اصلی بدنه اجتماعی یکی از نکاتی است که مدرنیست ها به وجود آوردند و توسط لیت مدرن تا سرحد منطقی اش ادامه پیدا کرد.

اوج آن جایی است که هنرمند اجازه می دهد که به سمتش شلیک شود. او کاملا خود را در مقابل آسیب روشن اجتماعی قرار می دهد که نمونه هایی از آوانگاردیسم افراطی است.

ویژگی های نسل بیت:

1- نسل بیت آنارشیست بودند و فرم های هنری و آداب و رسوم اجتماعی را طرد میکردند.

2- در ادبیات زبان محاوره را بکار می گرفتند.

در نثر: جک کروآک و چندلر بروسارد

در نظم : کنت و رکس رات و آلن گینز برگ بودند که بیشتر در سانفرانسیسکو یا حول و حوش آن می زیستند.

5- شاید تنها نیهیلیست راستین این جماعت ویلیام باروز باشد که فقط گاهی به عنوان نویسنده ی بیت از او یاد میشود و بیشتر اهمیتش در تاثیری است که بر کروآک و گینز برگ داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.