مکتب نیویورک

مکتب نیویورک:

مکتب نیویورک گروه ناهمگنی از نقاشان عمدتا انتزاعگرا،که در نیویورک شکل گرفت(پس از ۱۹۴۰).

هنرمندان مکتب نیویورک:

پالک، مادرول، نیومن و رتکو از جمله بنیانگذاران این مکتب بودند. آثار این نقاشان-که بر هنر اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم نیز اثر گذاردند-با عنوانهای اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشی کنشی نیز شناخته می شوند.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.