معبد هندوها بندرعباس

معبد هندوها یا پرستشگاه هندوها در شهر بندرعباس قرار دارد. این معبد ،در سال1310ه.ق. در زمان حکومت محمد حسن خان سعدالملک حاکم وقت بندرعباس،توسط تجار هندی ساخته شده و در خیابان امام خمینی روبه روی بازار روز قرار دارد.

maebad8

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.