فانوس دریایی در جزیره لارک

فانوس دریایی بسیار زیبایی در جزیره لارک وجود دارد. قسمت پایین آن سطحی مستطیل شکل قرار دارد. قسمت دوم سطح بزرگ تری به شکل ذوزنقه تعبیه شده که حفره های چهارگوش در آن ایجاد شده است. روی این سطح دو حجم مکعبی و استوانه ای شکل بسیار مرتفع وجود دارد. سطح استوانه ای با خطوط قرمز به یازده قسمت مساوی تقسیم شده است. در قسمت بالای استوانه نیز بخش اصلی فانوس قرار دارد.

1

2

برای مشاهده سایر معماری خلیج فارس کلیک کنید

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.