روی لیکتن استین

روی لیکتن استین: Roy Lichtenstein

پاپ آرت به دو قسمت پاپ آرت انگلیسی و پاپ آرت آمریکایی تقسیم می شود. شروع پاپ آرت در آمریکا ریشه درنئودادا دارد. آثار  روی لیکتن استین در زیر مجموعه پاپ آرت امریکایی است. ویژگی آثار او عبارتند از…

 1- برداشت از مجلات کمیک استریپ

آثار مجلات را بزرگ می کند در گالری به نمایش می گذارد. حاضر آماده اما وجه بصری مهم است. در آثا دوشان و کانسپت چوال آرت مهم نیست چی می بینید، بلکه تاثیر مفهومی مهم تر است. اما در این آثار کیفیت بصری مهم است. و با نقطه های ریزی که می گذارد تاکید بر وجه بصری و دروغین و دسته چندم بودن آثار دارد.

 58-5891-6xepg00z

2- روایت چهارم هنراست. سه درجه از حقیقت دور است.

 اگر افلاطون می گوید هنرمندان سه درجه از حقیقت دور است این ها می گویند چهار درجه دور است. خلق با تصاویر.

مثل اصل حقیقت، جهان واقعیت، جهان مادی، جهان تصویر و بازنمایی نقاش، خلق از تصویر و نقاشی

3- وانموده

1- به جنگ با هنرمندان مدرنیست می رود. با تاکید بر چشم نه مثل دوشان بر مفهوم

آثار مونه را با نقطه بازنمایی می کند. اصالت و قلم زنی ها و تایید بر ثبت نور را با تاکید بر فرهنگ عامه به چالش می کشد. به مثل منتقدان مدرن که از زاویه بالا نگاه می کردند.

About 80 years after Claude Monet painted the Rouen Cathedral (left), Roy Lichtenstein did his own take on the iconic landmark (right.) Click here to learn more about Monet's Cathedral series.</a

2- اکسپرسیونیسم انتزاعی را که می گفتند خلق جهان درون را ناگهان بر روی بوم است اما او با ساعت ها کار انجام می داد.

lichtenstein_roy_4

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.