رلف گوینگز

رلف گوینگز:Ralph Goings

نقاشی های او زیر مجموعه سوپرئالیسم قرار می گیرد. او با دقت و مهارت کم نظیر طبیعت بی جان های زیادی را نقاشی کرده است.

1 donut-1995-30-x-43-12-oil

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.