دوره صفوی

دوره صفوی عهد صفوی از مهمترین دوره های هنری در تاریخ اسلامی ما به شمار می رود . بنیانگذار سلسله صفوی تبریز را به عنوان پایتخت انتخاب کرد و رونق تبریز بیشتر در زمانی بود که بهزاد و برخی از شاگردانش از هرات به این شهر آمدند. هنرمندان این دوران علاوه بر فعالیت در زمینه ی مصورسازی کتب به طراحی فروش و دیگر دستبافت ها نیز می پرداختند. شاهنامه طهماسبی با 258 تصویر از پرکارترین کتاب های مصور تاریخ نقاشی ایران می باشد.

خصوصیات مکتب تبریز2 عبارتند از:
    اتمام ماهرانه ی تصویر
    خلق فضای سرورانگیز و شکوهمند
    استفاده از رنگ های به غایت درخشان و پرمایه و متنوع از جمله رنگ طلا
    گستردگی دامنه ی تخیل
    اختصاص سراسر صفحه ی کتاب به تصویر
    قدرت خارق العاده در پرداخت بسیار ظریف اجزای تصویر
    اهمییت تقریبآ برابر تمامی اجزای تصویر
    تنوع حالت کلی صحنه ها برحسب موضوع
    ترسیم جامعه ها و عمامه ها و کلاه ها به رسم لباس های متداول روز
    هماهنگی وهمراهی معماری و منظره ی طبیعی که بستری برای حضور انسان ها هستند
    توجه ویژه به مناظر کوهستانی
    تنوع چشمگیر در ترسیم گل ها و گیاهان

  کتاب هایی چون دیوان حافظ کمتر از کتاب هایی چون شاهنامه و خمسه تصویرسازی شده اند کتاب های مهم مصورسازی شده در این دوران عبارتند از:
    شاهنامه طهماسبی
    حافظ
    خمسه ی طهماسبی
    دیوان میر علیشیر نوایی
  نگاره ی معراج حضرت محمد اثر سلطان محمد مربوط به مکتب تبریز 2 و خمسه ی طهماسبی می باشد.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.