تاریخ هنر معاصر جهان “انقلاب مفهومی”

نویسنده : علیرضا سمیع اذر
 

“انقلاب مفهومی” دومین کتاب از مجموعه‌ی «تاریخ هنر معاصر جهان» به روایت علی‌رضا سمیع آذر است که در ۲۷۸ صفحه به رشته‌ی تحریر درآمده است. این کتاب شامل دو فصل کلی «جنش هنر مفهومی» و «جنبش هنر مینیمالیستی» است. نویسنده در بخش هنر مفهومی علاوه بر تعریف و تشریح مفهوم‌گرایی در هنر معاصر و ارائه‌ی پیشینه‌ی آن، به معرفی راهبردهای رایج و نخستین تجربه‌های این رویکرد هنری پرداخته و در بخش‌های مفصل، الگو‌ها، روش‌ها و کنش‌های مفهومی را مورد تحلیل قرار داده است. وی در این بخش به بررسی تحلیلی نمونه‌های تاریخی عکس، گزاره‌های متنی، کارهای بدنی، چیدمان و دیگر راهکارهای هنر مفهومی پرداخته است. سمیع آذر در فصل هنر مینیمالیستی پس از ارائه‌ب تعریف‌ها و برشمردن ویژگی‌های شیء مینیمال، به‌تشریح زیبایی‌شناسی خردگرای مینیمالیستی می‌پردازد. او در این فصل آثار پیشگامان مینیمالیسم عالی و نیز رویکردهای پسامینیمالیستی را مورد بررسی قرار داده و هستی‌شناسی اشیاء مینیمال را تحلیل می‌نماید. سپس با بیان نقدهایی که بر این هنر مطرح شده است، تأثیرات امواج مینیمالیسم در معماری معاصر، طراحی صنعتی و دنیای مد را مورد ملاحظه قرار داده است.

منبع سایت موسسه ماه مهر

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.