انتخاب هنرمند

هنر پیش از انکه دو بال دور پرواز به انسان بدهد اغلب دو پای او را نیز میگیرد. این جمله دو دیدگاه را بیان می کند. دیدگاه اول هنر انسان را از مادیات و مسایل دنیوی دور می کند و به آسمان می برد. نگاه دوم هنر با ماورا ارتباطی ندارد و مسئله و دغدغه او فیزیک و جهان واقعی است. این انتخاب هنرمند است که کدام مسیر را در پیش گیرد.
Picture 485ssminiature-art.blogfa.com (4)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.