آموزش طراحی هاشور

شیوه اجرای تنالیته هاشور در طراحی:

مستطیل ها را رسم کنید و هاشور را از تیره به روشن یا برعکس اجرا کنید. برای تیره کردن هاشور فاصله خطوط به هم نزدیک تر و فشار مداد طراحی به کاغذ بیشتر و پر رنگ تر می شود و به عکس برای روشن تر کردن هاشور فاصله ها بیشتر و فشار مداد کمتر می شود. هاشور را می توانید در جهت های متفاوت اجرا کنید.برای مشاهده سایه روشن و هاشور آثار جورجو مورادندی  را ببینید.

figure-2-using-strokes-to-indicate-both-texture-and-tone-the-stroke-textures-used-from 1 b39993dca644f1a113b7258b36420e8f drawing-101-shading-techniques-w_srbros

tones-practice-sheet01-feathering

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.