آموزش طراحی انواع خط

برای تمرین خط راست که شامل، عمودی افقی و مورب می شود، از بالا تا پایین کاغذ را پر از خطوط ذکر شده کنید. این تمرین برای قدرت و سرعت یا به اصلاح مرسوم دست گرم کردن هنرجو کمک می کند. برای این کار فقط مداد روی کاغذ قرار دهید. بهتر است دست شما روی کاغذ نباشد حرکت دست از بازو انجام شود. برای کشیدن سطوح مثل مربع، دایره، مثلت، بدون برداشتن مداد از کاغذ سطوح را تا سیاه شدن کاغذ ادامه دهید. سعی کنید تمام گوشه های کاغذ را پر از خط کنید. مداد را گاهی با سرعت و محکم، گاهی به آهستگی و آرام فشار دهید و در حین خطوط قابلیت های خط و نحوه تیره و روشن شدن خطوط راه بررسی کنید.

img_4575  img_4566     img_4573

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.