باوهاوس

نوامبر 26, 2016 0

بوهوس:Bauhaus بوهوس نام یک مدرسه ی معماری و هنر های کاربردی، که در دهه ی1920، مرکز طراحی نوین در آلمان شد و نقشی مهم در بیشتر بخوانید

پست مینی مالیسم

نوامبر 24, 2016 0

پست مینی مالیسم: Post Minimalism برای درک پست مینی مالیسم باید مینی مالیسم و همچنین جنش های تجربه گرا را به دقت مورد بررسی قرار داد. بیشتر بخوانید

پست مدرنیسم

نوامبر 20, 2016 0

پست مدرنیسم (پسا نوگرایی): post modernism اصطلاحی است برای توصیف گرایشهای پس از دهه 1960 در عرصه های معماری, هنر, ادبیات و فلسفه. مفهوم پست بیشتر بخوانید

مجسمه های جانک

نوامبر 19, 2016 0

 این جنبش زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد. junk sculpture یکی از مکاتبی است که در دهه60- 1950به وجود آمد. و یک سلیقه نازل، بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 10