سازهای خلیج فارس

ژانویه 8, 2017 0

توضیحاتی خلاصه در خصوص در خصوص سازهای سنتی حاشیه خلیج فارس را در تصاویر می بینید.

شلوار بندری 2

ژوئن 28, 2016 0

شلوار جنگلی: شلوار های موسوم به جنگلی به دلیل استفاده زیاد از گلابتون و پولک تثریبا از مچ پا تا زانو به این نام معروف بیشتر بخوانید

شلوار بندری 1

ژوئن 14, 2016 0

شلوار  ودویی به دلیل استفاده از نوارهایی با نام « ودو» نام گذاری شده است.  شلوارهای سنتی متعلق به استان هرمزگان زیر مجموعه هنر خلیج بیشتر بخوانید

1 2