فرنسیس بیکن

ژانویه 9, 2017 0

 فرنسیس بیکن: Francis Bacon (نقاش انگلیس، 1909-1992) برای مشاهده آثار او اینجا کلیک کنید. به سبب شیوه مستقل و شخص اش در تجسم وضعیت فاجعه بیشتر بخوانید

پستر

دسامبر 29, 2016 0

پستر، پوستر: poster [فرانسوی : آفیش ] . گونه ای از هنرهای گرافیک است با سابقه بسیار قدیم در تخته اعلان ، آگهی دستی ، بیشتر بخوانید

چیدمان ماشین

دسامبر 17, 2016 0

Chris labrooy  ماشین های را به شیوه هایی متفاوت در فضاهایی مختلف چیدمان می کند. اغلب این ماشین ها در این آثار او به طور بیشتر بخوانید

پابلو پیکاسو

دسامبر 11, 2016 0

پابلو روئیس پیکاسو (به اسپانیایی: Pablo Ruiz Picasso) نقاش، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیک کار اسپانیایی و به دلیل جستوجوگری، نو آوری، پر کاری بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 16