مل زیگلر

آوریل 30, 2015 1

اولین نمایشگاه انفرادی از مل زیگلر هنرمند آمریکایی با عنوان “چوب و سنگ ممکن است استخوان مرا بشکنند.” در فرانسه برگزار می شود. ارائه مجموعه بیشتر بخوانید

فراخوان پوستر مریوان

آوریل 29, 2015 0

ستادبرگزاری دهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از هنرمندان گرافیک و طراحان پوستر نمایش سراسر کشور برای طراحی پوستر جشنواره دعوت می نماید.هنرمندان عرصه بیشتر بخوانید

1 2 3 9