آموزش طراحی طبیعت بیجان

در آثار زیر نقاشی هایی زیبایی را مشاهده می کنید که دارای طرح های متفاوت می باشد. طراحی از طبیعت بی جان یکی از دغدغه های هنر مدرن می باشد. افرادی چون سزان، پیکاسو و براک به شدت به اشیائ روزمزه توجه نشان می دادند و در آثار خود به شیوه عای مختلف استفاده می کردند. شاید طراحی و سپس رنگ آمیزی از طبیعت بی جان ساده به نظر بیاید اما در ادامه مشخص می شود که پیچیدگی های خاص خود را داراست.

آموزش طراحی طبیعت بیجان

آموزش طراحی طبیعت بیجان

آموزش طراحی طبیعت بیجان

آموزش طراحی طبیعت بیجان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.