مفهوم هنر ساحل

“هنر ساحل” عنوان مجموعه ای از فعالیت های هنری است که در ساحل انجام می شود. هنر ساحل را می توان در هر ساحلی اجرا کرد؛ اما در اینجا به طور خاص ساحل بندرعباس مد نظر است.     

ساحل بندرعباس حد واسط میان شهر و دریا است. مجموعه فعالیت های هنری که در آن انجام می شود هر دو موئلفه شهریت و طبیعت را داراست. در این ساحل فاصله ی شهر و طبیعت یک قدم است. همین که از شلوغی شهر و ترافیک خیابان  وارد ساحل می شوید عظمت دریا، شادابی امواج و پرواز مرغان دریایی شما را وارد دنیایی دیگر می کند دنیایی از جنس شور و نشاط.

ساحل مکانی است برای آرامش، ورزش و دوری از شلوغی شهر، جایی است برای قدم زدن های عاشقانه، بحث و گفتگو،  تفریح خانواده ها و بازی بچه ها. دراینجا ساحل فضایی است برای تعامل بیشتر بین مردم، شهر، طبیعت و هنر.

 احسان میرحسینی

دی ماه هزارو سیصد و نودو دو

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.