عباس انجم روز

در جریان تحقیق برقع با محققان بومی آشنا شدم که تالیفاتی در خصوص تاریخ و فرهنگ ساکنان حاشیه خلیج فارس و دریای عمان خاصه استان هرمزگان داشته اند.  متاسفانه امروزه اسمی از آن ها برده نمی شود و  آثار آن ها به راحتی در دسترس عموم نیست.

شناسایی و معرفی این بزرگواران چه آن هایی که از بین ما رفته اند و چه کسانی که همچنان فعالیت دارند. به عهده مسولین مربوطه و اهالی فرهنگ و هنر است. وظیفه خود میدانم که که در حد توان به معرفی محققانی که در حیطه فعالیت من بوده اند، هرچند اندک بپردازم.

شاید به توان گفت یکی از اولین محققانی که به مقوله برقع پرداخته و آن را از لحاض تاریخی مورد بررسی قرار داده آقای عباس انجم روز باشد در قسمت زیر توضیحی اندک درباره ی این مولف از مقدمه کتاب «برقع پوشان خلیج فارس و دریای عمان(سیرتاریخی برقع از باستان تا به امروز)» نوشته عباس انجم روز، آورده می شود.

«عباس انجم روز، فرزند محمد، و از تبار خواجه های خورلار-لارستان و از خاک پاک فارس، اهل و متولد و ساکن بندر لنگه(واقع در استان هرمزگان) «شهر و بندر معروف مروارید و عروس بنادر ایران»است. وی در خرداد 1304 در بندرلنگه چشم به دنیا گشود.

وی از سال 1327 وارد مطبوعات شد و سلسله مقالاتی در روزنامه های خاور، کیهان، اطلاعات، خواندنیها، پارس شیراز، پیک خجسته، بهار ایران، ندای زاهدان، تهران اکونومیست و..چاپ و منتشر نمود.»

آثار این مولف:

1. خرمستاان ایران.

2. سخنگویان و شعراء علماء و فقهاء و هنرمندانی که روی در نقاب خاک کشیده اند و از آن ها نامی به میان نیامده است.

3. فرهنگ مردم شناسی و فولکور جنوب.

4. امثال و حکم دری پارسی.

5. تاریخ  دولت خانه کنگ و کیش و آثار موجود در آن.

6. تاریخ اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ادبی و هنری جزایر خلیج فارس.

و آثار دیگر….

در همین صفحه از کتاب برقع پوشان نوشته شده «آثار در دست تالیف و آماده چاپ از مولف» به درستی نمی دانم که آیا این آثار انتشار یافته یا….

احسان میرحسینی