تجزیه، تحلیل، ترکیب و نقد آثار هنری

تجزیه و تحلیل ، نوعی روش شناخت از عناصر و پدیده ها محسوب می گردد که مبنای آن بر معرفت و شناخت حسی قرار دارد ، زیرا اساسا علوم تجربی بر پایه ادراک از طریق حواس ظاهر بنا شده اند .

شناخت و ادراک دارای مراتبی است که شامل : ادراک حسی، ادراک خیالی ، ادراک وهمی ، ادراک عقلی و ادراک قلبی است.

­­تجزیه: به معنای جدا نمودن اجزای یک کل است

تحلیل: به معنای و مطالعه هر یک از اجزای کل است .

ترکیب: به معنای چینش دوباره اجزای مرد تحلیل قرار گرفته در جهت داوری است .

نقد: به معنای جدا نمودن خوب از بد و سره از ناسره است و داوری در مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

Gazizade lessons_050 Gazizade lessons_043 Gazizade lessons_044 Gazizade lessons_045 Gazizade lessons_046 Gazizade lessons_047 Gazizade lessons_048 Gazizade lessons_049

«برای مشاهده سایر نقد هنری اینجا کلیک کنید»

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.