پرپروک

آوریل 25, 2017 0

پرپروک حصیری از برگ درخت نخل ساخته می شود. حصیربافی هرمزگان از اصالتی عمیق و پیشینه ای طولانی برخوردار است. این محصول از گذشته در استان بیشتر بخوانید

انواع بافت حصیر

آوریل 24, 2017 0

انواع بافت حصیر از برگ درخت نخل ساخته می شود. حصیربافی هرمزگان از اصالتی عمیق و پیشینه ای طولانی برخوردار است. این محصول از گذشته در بیشتر بخوانید

طناب حصیری

آوریل 24, 2017 0

طناب حصیری از برگ درخت نخل ساخته می شود. حصیربافی هرمزگان از اصالتی عمیق و پیشینه ای طولانی برخوردار است. این محصول از گذشته در استان بیشتر بخوانید

1 2 3 206