والتر دِماریا

آثار رابرت والتر د مریا زیر مجموعه لند آرت می باشد.

والتر د مریا: Walter De Maria

او یکی از هنرمندان برجسته لند آرت است.

1- نبرد با گالری:81c64094a248a00e734789e1c2de08ad

او تلی از خاک را در فضای گالری می ریزد که نمی شود داخل گالری رفت. نوعی از  دادائیسم ایف کلاین در این اثر دیده می شود. کلاین مخاطب را به گالری خالی دعوت می کند او نیز به یک گالری دعوت کرده که از بس پر است نمی شود داخل شد.

2- جایگزین کردن دو فضا:

دهن کجی هنرمندان لند آرت به گالری هاست. این ویژگی که از یک جا کندن و به یک جا آوردن و یا به عبارت دیگر جایگزین کردن 2 فضا نیز در این اثر اتفاق می افتد.

 4aa91a19701682798d834843656a46ac

3- گفتگوی بین نیچر و کالچر

مشهورترین اثر دماریا اثری است که در نیو مکزیکو خلق می کند. به اسم “مزرعه نور” که در قسمت جنوب غرب امریکا به وجود آمده است.یک سایت بسیار گسترده را در برمی گیرد میله های برقی  بسیار بلند حدود 7متر را نصب می کند با فواصل مشخص که بنابراین یک ساختار هندسی مینی مالیستی (در شبکه ای نظام مند) دارد. اما وقتی شب می شود و رعدو برق که به این فضا می خورد شکل های مختلفی ایجاد می شود که به پست مینی مال نزدیک می شود؛ چون تبدیل به یک اثر واقعی می شود. اثر گفتگوی جذابی بین طبیعت و الکترونیک (دستاوردی که از کشفیات بنجامین فرانکلین در اواخر قرن 18بود که از نمونه های اولیه شکل گیری انقلاب صنعتی بود. از آن زمان انسان توانست از نیروی الکترونیک استفاده کند.) در واقع گفتگوی بین نیچر و کالچر را مشاهده می کنیم. مثل اسکله حلزونی یا مثل منفی دوگانه عملا با یک لند اسکیپ روبرو هستیم .فقط نقاشی نشده است. دیدن این اثر ساده نیست باید بروی در آن مکان و وقت قبلی بگیری حق عکس برداری نداری تمام عکس های حرفه ای توسط کارگزاران سایت گرفته می شود. تماشای اثر توریستی نیست چون اثر هنری است.برای دیدن اثر باید در آن مکان با امکانات ویژه و ایمنی کامل منتظر باشید و امیدوار که رعد و برق بزند و شما اثر را ببینید. عنصر ناپایداری که لند آرتیست ها دنبالش بودند در این اثر دیده می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.