رزومه

آوریل 3, 2015 0

احسان میرحسینی متولد 1364- بندرعباس تحصیلات: کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه شاهد، تهران. کارشناسی هنرهای تجسمی، تربیت معلم، تهران.   نمایشگاه انفرادی:   نمایشگاه نقاشی و بیشتر بخوانید