شرایط و قوانین

1- به چه صورت می توانم محصولات را سفارش دهم؟

کلیک کنید.


2- چه مدت طول می کشد که محصول  به دست سفارش دهنده برسد؟

مدت زمان ارسال به محل اسکان سفارش دهنده بستگی دارد اما به صورت کلی حداکثر تا سه روز طول خواهد کشید. زمان دقیق به سفارش دهنده بعد از سفارش اصلاع داده خواهد شد.

3- آیا محصولات به تمام شهرهای ایران قابل ارسال است؟

بله امکان پذیر اهست.