ریچارد لانگ

آثار ریچارد لانگ زیر مجموعه لند آرت می باشد.

ریچارد لانگ: richard-long-press-05_bRichard Long

جنبه ای دیگر از ویژگی های لند آرت در آثار لانگ بریتانیایی می توان مشاهده کرد. است. منظره برای بریتانیا خیلی مهم بوده است. انگلیس تغییرات آب و هوایی اش زیاد است. خود به خود منظره و آب و هوا برایشان معنا پیدا می کند. اتفاقی نیست افرادی مثل کانستبل یا ترنر انگلیسی منظره پردازان برجسته اروپایی می شوند. لانگ نیز ادامه دهنده همین سنت است.

1-استفاده از فرم دایره:او نیز مثل اسمیتسُن از اشکال ساده هندسی مثل دایره استفاده می کند. بنابراین یک خصلت ناپایدار، دینامیک و مرکز گریز وجود دارد.

2- وجه تغزلی متاثر از ادبیات انگلیستان7ce03c52f2763bd3c9b313a28a21274f

آثار اسمیتسُن شاعرانه نیست اما در آثار لانگ وجه تغزلی دیده می شود. که به سنت بسیار قوی ادبیات رمانتیک در انگلیس برمی گردد که در ارتباط با طبیعت خودش را توصیف می کند.

روی ساحل نمناک یا روی سبزه یا جاهای دیگر در یک مسیر مشخص قدم می زند تا اثری از خود به جا بگذارد. این لحن شاعرانه هنرمند است او با بولدوز به جان طبیعت نمی افتد. بلکه با پا و بدنش اثر خلق می کند. این نکته در اندی گلدستونی نیز مشاهده می کنید.

3- برخی از جنبه های آثار لانگ با کانسپت چوال آرت ارتباط پیدا می کند.humannaturewalk_copy3

وقتی این آثار را به صورت سند یا نوشته می آورد و در گالری می گذارد به کانسپت چوال آرت نزدیک می شود. به این ترتیب که از طریق نقشه مسیرش را پیدا می کند و می کشد و مثلا می گوید که 80 مایل پیاده روی بعد به سمت شرق حرکت می کند. و در یک ساختار ذهنی و تصوری این اتفاق را ایجاد می کند. ممکن است انجام بدهد یا ندهد اما از این نظر یک بخش روشن مفهومی پیدا می کند. v0_master  3

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.