پست مینی مالیسم

پست مینی مالیسم: Post Minimalism

برای درک پست مینی مالیسم باید مینی مالیسم و همچنین جنش های تجربه گرا را به دقت مورد بررسی قرار داد.

Post Minimalism

Eva Hesse

اوا هس

1

Richard Tuttle

ریچارد تاتل

2

Jacqueline Winsor

جَکی وینسِر

3

Lynda Benglis

لیندابنگلیس

4

Richard Serra

ریچارد سرا

5

Robert Morris

رابرت موریس

6

Bruce Nauman

بروس نومن

7

Process Art – Arte Povera

مینی مالیسم یک سبک قابل محاسبه و عقلانی را به وجود می آورد. این مسائل در پست مینی مالیسم مورد تجدید نظر قرار می گیرد. دو جریان پراسس آرت و آرت پوورا نیز در مفهوم پست مینی مالیسم قرار می گیرند.

 همه هنرمندان پست مینی مالیسم بخش هایی از آثارشان زیر مجموعه پراسس آرت و آرت پوورا قرار می گیرد.

 ریچارد سرا و رابرت موریس بر اساس ویژگی هایی که در ادامه فعالیت شان وجود دارد. علاوه بر مینی مالیسم در پست مینی مالیسم نیز قرار می گیرند.

در مینی مالیسم آرت دو عنصر حرکت و زمان وجود دارد. مایکل فرید یکی از منتقدان در مقاله « هنر و شیئیت » می گوید که مینی مالیسم یک هنر ناب نیست زیرا عنصر تئاتر گونه در آن وجود دارد. چون مخاطب می تواند نزدیک مجسمه بشود و بین آن حرکت کند و زوایای مختلف اثر را ببیند. مانند اثر ریچارد سرا

عنصر زمان از مینی مالیسم وارد آثار فرایندی یا پراسس آرت می شود. وجه تئاتری و چیدمان شدن عناصر در پست مینی مالیسم به شکل اغراق آمیزتر از مینی مالیسم به کار می رود. اثر در پست مینی مالیسم از نظم وسیستماتیک بودن مینی مالیسم خارج می شود. قابل پیش بینی بودن اثر مینی مال در پست مینی مالیسم  به شدت زیر سوال می رود. پس اتفاق نقش کلیدی بازی می کند.

پست مینی مالیسم

مینی مالیسم

اغراق در چیدمان عناصر

چیدمان عناصر دارد.

منظم وسیستماتیک نیست

منظم وسیستماتیک است

قابل پیش بینی نیست

قابل پیش بینی است

وجود حس روانشناسی

عدم وجود حس روانشناسی

اثر هنری مینی مالیسم خیلی توپر و جسیم بود. اما در این اثر وقتی هنرمند از تور استفاده می کند بسیار متفاوت از آثار مینی مالیسم می شود. زیرا تور یک عنصر دو وجهی است. همزمان می توان درون و بیرون اثر را دید. عنصری است که هم می بینید هم نمی بینید پس فاقد قطعیت هایی است که آثار مینی مالیسم دارد. در واقع پست مینی مالیسم یک مینی مالیسم از خط خارج شده و از درون منهدم شده است.

Eva Hesse

از هنرمندان کلیدی پست مینی مالیسم است که در دهه 30 زندگی از دنیا رفت. در آثار اولیه اش متاثر از سبک اَن فرمال است و شکلی از اکسپرسیونیسم انتزاعی را دنبال می کند.

فرم در آثارش هست اما قطعیت ندارد. در واقع ترکیب بندی فاقد هرگونه استخوان بندی است. این آثار زمینه اولیه گسست او را از مدرنیسم و حتی لیت مدرن نیسم فراهم می کند. مانند بویز از آثار آسیب پذیر استفاده می کند. مو، تور

slide_62

آثاراش مانند جوزف کاثوث زمینه ورود به پست مدرنیسم را فراهم می آورد. عنصر بلاتکلیفی وقتی مخاطب مقابل اثر هنری است بسیار آشکار خودش را نشان می دهد.

در این اثر بر خلاف نقاشی که روی دیوار قرار می گیرد این آثار عمود به دیوار است. برای درک این آثار باید به صورت کج ایستاد زیرا اگر روبروی اثر بایستید اثر را فقط یک خط می بینید.  49353 بازتعریف رابطه سر راست ما با اثر هنری  در این اثر دیده می شود. وقتی هنرمند مخاطب را وادار می کند که نگاه کج و کوله به اثر بیاندازید، وارد جهان پست مدرن می شود و این ویژگی پست مدرن است. در این اثر عنصر تکرار به عنوان عنصر مینی مالیستی وجود دارد. اما اثر در ارتباط با جاذبه باز است و همچنین مرزبندی بین عنصر هندسی و طبیعی را از بین می برد.

یک مکعب مثل مینی مالیسم است با این تفاوت که اثر از درون پرز دارد و رمز آلود است. اثر با فرم ساده ای که متاثر از مینی مالیسم است می تواند تاثیرات عمیقی بر شما بگذارد که این تاثیر گذاری در مینی مالیسم جایی ندارد.

b0ce84f3581f8b9b10c0132c7a9aec19

احساس نرمی، حفره، فرو رفتگی، خفه بودن، خفقان و احساس خلاء از ویژگی زنانگی اواهس متبلور می شود.اثر بالا شبیه اثر mary Oppenheim است که یک لیوان چینی را با خز می پوشاند. خز لطیف است اما به این دلیل که در جایی غیر از کارکرد آن استفاده شده چندش آور است.object1336061351774

وجه روانشناسی در آثار هنرمندان پست مینی مالیسم وجود دارد. که در مینی مالیسم نبود.

Lynda Benglis

از هنرمندان پراسس آرت است. فرایند خلق مجسمه را در آثارش می توان دید. عنصر جاذبه نقش مهمی در شکل گیری اثر دارد.

wing_300

لایه لایه از موادی تشکیل شده که هم مخاطب فرایند تولید را متوجه می شود هم خبر از یک اتفاق در گذشته می دهد مثل شعله های مذاب آتشفشان که در حال حاضر فریز شده است. و به معنای کامل کلمه فرایند آرت است.

7466cdb49750dca99a56ccfe1aeb0556

اما هنرمند پراسس آرت محصول نهایی برایش مهم نیست. فرایند اثر خود اثر است. در این اینجا به لحاظ مفهوم شبیه بادی آرت می شود. اثر هنری همان رخداد و اجرا است.beflingdribbledrip

  Richard Tuttlel

استفاده از رنگ در آثارش وجود دارد.

c838a73eba5486240a3e80a133d64137

jackie winsor

windsorboundsquare

boundgri

هنرمندان زن بیشتر در پست مینی مالیسم هستند زیرا مینی مالیسم تفکر پدرسالارانه دارد. و مقدمه فمنیست می شود.

Mata Lin

 با خطوط فرو رفته که بسیار مورب و تند یادمان جنگ را به وجود آورده است.

vietnam_veterans_wall_satellite_image

105904be1a7b8fb3f37894e35fd41d0a

یادمان مارتین لوثر کینگ158bdabc68f1bcf3cd114b7633d823ca

1 Comment

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.