کامی پیسارو

مارس 18, 2017 0

کامی پیسارو: Camille Pissarro نقاش فرانسوی=1903-1830 از شخصیت های برجسته در جنبش امپرسیونیسم به شمار می اید. اثار اولیه اش با رنگ – سایه های بیشتر بخوانید

سوپررئالیسم

مارس 17, 2017 0

سوپر رئالیسمSUPER REALISM . (( فتو رئالیسم )) و (( هایپر ریالیزم )) در دهه 1970 در فضای هنری آمریکا رایج شد. در نقاشی، به بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 199