اُپ آرت

این سبک هنری یکی از زمینه سازهای مینی مالیسم آرت می باشد.

Op Art

مقدمه مینی مالیسم

 

Op Art

1950-1960

 

 

 

Victor Vasarely

 

 

Bridget Riley

 

 

Yaacov Agam

 

 

George Rousse

 

 

Heinz Mack

گروه صفر در المان شکل گرفت.

Zero Group

 

وازارلی:  Victor Vasarely

k1969_29

1- تکرار یک فرم مثلا دایره

2- تقلیل سطوح

3- اثر کلاسیک مدرن است. زیرا:

اثر متکی است به سنت چشم نوازی که قبل از رئالیسم در هنرهای تجسمی جز در دوران کلاسک رواج داشت.

در کلاسیک باور بر این بود که بوم یک پدیده دو بعدی است که وظیفه القای بعد سوم را دارد.

آثار آپ آرت با مفهوم سنتی چشم نوازی و سه بعدی کردن بوم دو بعدی خلق می شوند که آن را تبدیل به اثر کلاسیک می کند. اما چون در قالب مدرنیستی مثل کاندینسکی اجرا می شود. به آن کلاسیک مدرن می گویند.

آثار وازارلی با ما بازی می کنند. ما را به چالش می کشند. در ذهن ما توهم ایجاد می کنند. تمام این جملات برای هنرمند مینی مال آرت تابو است. پس علاوه بر داشتن عنصر تکرار و تقلیل فرم ها اثر نمی تواند در حیطه مینی مالیسم قرار بگیرد.

Bridget Riley

اثر تنش بصری یا روانی می دهد. تنش ها و بیان گری ها در مینی مالیسم جایی ندارد.

 riley_movement_in_squares 

 

Yaacov Agam

ما با حرکت در جلوی اثر باعث می شویم ترکیب بندی هایی متفاوت بسازیم.

yaacov-agam

George Rousse

مخاطب در یک نقطه می ایستد و از یک زاویه خاص ترکیب بندی اثار او را می بیند اگر زاویه تغییر کند این انسجام بهم می خورد.

george-rousse

george-rousse1

Heinz Mack

 موتور در اثرش استفاده می کند مثل مجسمه کینتیک آرت  و در ادامه آثارش به سمت گروه صفر می رود.

heinz-mack

گروه صفر:

تقلیل دادن و حرکت به سمت مینی مال و حذف کامل رنگ حرکت می کند.

دانالد جا د عنوان ایپسفیک آرت را به جای واژه مجسمه و نقاشی ارائه می دهد زیرا باور دارد که واژه های قدیمی برای ارت ورکس دیگر کارایی در زمان حاضر را ندارد. و البته زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.