مینیمالیسم مجسمه

این مفهوم زیر مجموعه مینی مالیسم آرت می باشد.

 

Minimalism

sculpturs

 

1

دانِلد جاد

Donald Judd

2

سول لوویت

Sol Lewitt

3

کارل اندر

Carl Ander

4

تونی اسمیث

Tony Smith

5

ریچرد

Richard Serra

6

رابرت موریس

Robert Morris

نقش مجسمه سازان در مینی مالیسم مهمتر از نقاشان است.

Donald Judd

در تئوریزه کردن نفش مهمی دارد. مانیفست ندارد. فقط نظر است. اثر هنری مجسمه روی دیوا نصب می کند. به بازی می کرد عناصر سنتی هنر را. چون قبلا نقاشی روی دیوار بود.

یک عنصر ثابت یک مادول دارند و تکرار می شود.

کوشش می کند فضای منفی را فعال کنند. فضای منفی تکمیل کننده نیست. جز اثر است.

اثر می تواند فرد دیگری بسازد. دست ورزی اثر از بین می رود. قبلا اثر شخصیت واثر انگشت هنرمند مهم بود.

یادآور توتم ها برانکوزی است. از لحاظ ساختاری البته.

تضاد بین دست ساخته بشر و طبیعت بسیار مورد توجه بود. با تلفیق آثار مینی مالیسم با طبیعت القا کردند.

 

Sol Lewitt

یک عنصر ثابت و تکرار آن. عنصر تکراری وجود دارد. هم در کانسپت چوال هم در مینی مالیسم.

چهره مهم کانسپچوآل است. فرمول اجرای کار را به متخصصین می دهد. اجرا مهم نبود. طرح و مفهوم یا در اینجا فرمول مهم است.

مرزبندی بین نقاشی و اطراف قاب از بین رفت.  مرز بندی بین اثر هنری و فضایی که اثر در آن قرار می گیرد از بین می رود.

 

sol-lewitt-open-cube-structureCarl Ander

عنصر تئاتروارگی آثارش هست. هنرمند کف اثر هنری را برای خلق اثر انتخاب کند یک عنصر مینی مالیسم است.

حرکت بین مجسمه نیز یک عنصر مینی مالیسم است. که منفی بود اما بعدها مهم شد. دخالت مخاطب در کنش و واکنش.

carl-andre

Tony Smith

مجسمه تر و تغزلی تر است.

tony-smith

Richard Serra

دقیقا در مینی مالیسم قرار نمی گیرد. اما آثار ساده ای دارد. که در نهایت بیشتر در پست مینی مالیسم قرار دارد. شاید یکی از ده هنرمند برتر قرن 20 باشد.

به شکل سنتی مجسمه بهم وصل می کردند. اما در کینتیک آرت این اتصالات کم شد اما باز اتصال دارد. اما در سرا اتصال نمی دهد. و تا ابد تنش افتادن وجود دارد. این تنش  در آثار مینی مالیسم نیست.

اوج مینی مال است، تکرار ندارد. همان مادول اولیه است. اما عناصر قوس، انحراف به یک سمت و … ار مینی مالیسم فاصله میگیرد.

این اثر روبروی اداره ای قرار گرفته بود و مسیر کارمندان حدود 20 متر باید دور می زدند. و شکایت کردند. که اثر را بردارند.

کارخانه اثر را می سازد.

richard_serra_7

Robert Morris

robert-morris

دستاورد مینی مالیسم 

1- موجزه به ایجاز

2- اتصالات در مجسمه سازی از بین می برد

3- استفاده از کف و دیوار

4- توهم زدایی از عاملیت فرد یا هنرمند. و اهمیت دادن به فضا و اشکال بیرونی

5- دخالت مخاطب و قدم زدن مخاطب در اثر

6- مرز بندی موزه و اثر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.