مینیمالیسم نقاشی

این مفهوم زیر مجموعه مینی مالیسم آرت می باشد.

 

Minimalism

Painting

 

 

 

Frank Stella

 

 

Robert Ryman

 

 

Agnes Martin

 

 

Robert Mangold

 

 

Brice Marden

هنرمندان نقاش:

برای هنرمند مینی مالیسم تاثیرگذاری و بیان مهم نیست. به تعبیر بارت می خواهد به  درجه صفر (تصویر) برسد.

نقاشی:

در مینی مالیسم شکل ها بنیادین است. است اما در نقاشی کنار بارز ما شطوح تلفیقی بین دو سطوح را شاهد هستیم.

در مینی مالیسم دایره هم کمتر وجود دارد. چون دایره پویا است.

Frank Stella

آثار نقاشی هستند اما چاروب بوم را شکسته اند. بوم شکل دار درست کردند. بیشتر ویژگی مجسمه است. قبلا قاب فضایی چارچوب بود که فضای داخلی اثر خلق می کند.

در مجموعه ئیگری از آثارش حفره، خط و رنگ قرار دارد. که بیشتر یاداور پست مینی مال است.

harran-2-sqhovl-640x360

Hyena Stomp 1962 Frank Stella born 1936 Purchased 1965 http://www.tate.org.uk/art/work/T00730

Hyena Stomp 1962 Frank Stella born 1936 Purchased 1965

Agnes Martin

هنرمند محوری در مینی مالیسم است. اثر مینی مالیسم  باید از نزدیک دید. سلیقه ای صیقل یافته می خواهد.

 

agnes-martin

 

agnes-martin-009

Robert Ryman

بافت ظریف دارد. رنگ ها را حذف کرده است. افراطی ترین تعریف مینی مالیسم را ارائه می دهد اما زیاد جواب نمی دهد و به پست مینی مال می پیوندد.

  robert-ryman

Brice Marden

اثارش بیان گری ندارد.

13237_srgb

 

Robert Mangold

به دلیل استفاده از ببیضی در اثر او را کمی از مینی مالیسم دور می شود.

fivecolorframe

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.