مراحل تحقیق

نوامبر 6, 2016 0

چگونه یک تحقیق خوب انجام دهیم؟ برای انجام تحقیق و نوشتن کتاب در زمینه های هنری راه های زیادی وجود دارد در زیر مسیری را بیشتر بخوانید

نشانه شناسی

اکتبر 20, 2016 0

نشانه شناسی به منزله شیوه ای بین رشته ای در تحلیل متون وآثار هنری به کار می رو د این رویکرد از جامعه شناسی، زبان بیشتر بخوانید

1 2 3 4 9