پژوهش

می 7, 2015 0

پژوهش از عناصر بسیار مهم در استیتمنت نویسی است. در ادامه مطالبی راجع به آن را مطالعه کنید. -پژوهش در زمینه ی ایده بسیار حائز بیشتر بخوانید

ارزشیابی ایده

می 7, 2015 0

ارشیابی ایده از عناصر بسیار مهم در استیتمنت نویسی است. در ادامه مطالبی راجع به آن را مطالعه کنید. در ارزشیابی ایده سوالاتی مطرح می‌شود بیشتر بخوانید

1 2