کامی پیسارو

مارس 18, 2017 0

کامی پیسارو: Camille Pissarro نقاش فرانسوی=1903-1830 از شخصیت های برجسته در جنبش امپرسیونیسم به شمار می اید. اثار اولیه اش با رنگ – سایه های بیشتر بخوانید

امبرتو بوتچونی

مارس 12, 2017 0

امبرتو بوتچونی ( نقاش، پیکره ساز و نظریه پرداز ایتالیایی، 1882- 1916). امبرتو بوتچونی مجسمه ساز مهم جنبش فوتوریسم .در رم، شاگرد “بالا” بود. با بیشتر بخوانید

ماکس بکمان

مارس 11, 2017 0

ماکس بکمان: Max Beckmann( نقاش و چاپگر آلمانی، 1884- 1950).  ماکس بکمان یکی از برجسته ترین هنرمندان اروپایی سده ی بیستم است. اما در سبک بیشتر بخوانید

پیتر بروگل

مارس 9, 2017 0

پیتر بروگل(مهتر ) Pieter Bruegel the Elder پیتر بروگل نقاش و رسام فلاندری، حدود 1569- 1525 ). مورخان برای متمایز کردن او از پسر و بیشتر بخوانید

1 2 3 4 22