اهمیت فضای تجسمی معاصر در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه : فصل سوم موزه شناسی با رویکرد به موزه هنرهای معاصر تهران

فوریه 23, 2016 0

3-1 موزه شناسی موزه‌شناسي چيست؟ تعريف ساده‌اش مي‌تواند اين باشد كه موزه‌شناسي مطالعه موزه‌ها، تاريخ و فلسفه وجودي آنها، شيوه‌هاي مختلف تاسيس و توسعه‌شان در بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5