هنر پارینه سنگی1

جولای 7, 2016 0

هنر پارینه سنگی (عصر حجر کهن) 30.000_10.000ق م مقدمه:نخستین هنرمندان، نیاکان اروپاییهای امروزی، یعنی انسان های کرومانیوCro-Magnonبودند، که مجهز به ابزارها و سلاح های سنگی بیشتر بخوانید

هنر بدوی

ژوئن 3, 2016 0

هنر بدوی یا پیش تاریخی واژه بدوی و پیش – تاریخی اغلب به مراحل آغازین خلاقیت هنری انسان اطلاق می شوند. اما گمراه کننده هستند. بیشتر بخوانید

هنر اجرا

اکتبر 1, 2015 0

هنر اجرا: پرفورمنس آرت، Performance  art برای درک مفهوم پرفورمنس بهتر است که نوشته های زیر را به عنوان مقدمه و پیشینه پرفورمنس مطالعه کنید. بیشتر بخوانید

1 19 20 21 22 23 28