سوپررئالیسم

مارس 17, 2017 0

سوپر رئالیسمSUPER REALISM . (( فتو رئالیسم )) و (( هایپر ریالیزم )) در دهه 1970 در فضای هنری آمریکا رایج شد. در نقاشی، به بیشتر بخوانید

مفهوم هنرمند

مارس 15, 2017 0

هنرمند ARTIST  . مفهوم هنرمند در طول تاریخ: در دوره های مختلف تاریخی تعاریف متفاونی از هنرمند به وجود آمده است.این  تعاریف متاثر از شرایط بیشتر بخوانید

هوای باز

مارس 10, 2017 0

هوای بازPLEIN AIR [ فرانسوی]. نقاشی مستقیم از طبیعت و  همچنین آثاری که احساس هوای باز و جو را القا کنند را گویند.در گذشته نقاشان بیشتر بخوانید

1 2 3 4 28