مفهوم هنرمند

مارس 15, 2017 0

هنرمند ARTIST  . مفهوم هنرمند در طول تاریخ: در دوره های مختلف تاریخی تعاریف متفاونی از هنرمند به وجود آمده است.این  تعاریف متاثر از شرایط بیشتر بخوانید

هوای باز

مارس 10, 2017 0

هوای بازPLEIN AIR [ فرانسوی]. نقاشی مستقیم از طبیعت و  همچنین آثاری که احساس هوای باز و جو را القا کنند را گویند.در گذشته نقاشان بیشتر بخوانید

یوهانس ورمر

مارس 8, 2017 0

یوهانس ورمر:  Johannes Vermeer (نقاش هلندی 1632_1675).به سبب واقعگرایی بی پیرایه و مهارت در باز نمایی دقیق نور طبیعی ،از برجسته ترین نقاشان اروپایی به بیشتر بخوانید

هنرمصر، نقاشی

مارس 7, 2017 0

 نقاشی مصری ، دارای ویژگی ایستا و ابدیت گرا می باشد . هنری کاهنی و جادویی و مشخص و منفرد بر پایه ملاکها و سنتهای بیشتر بخوانید

1 2 3 4 24