جبهۀ جدید هنر

ژانویه 14, 2017 0

جبهۀ جدید هنر: frontenuovodelle arte [ایتالیایی]. جنبشی که پس از جنگ جهانی دوم توسط نقاشان و پیکره سازان ایتالیایی مخالف سنّت و هواخواه پیوستن به بیشتر بخوانید

اینستالیشن

دسامبر 13, 2016 0

قبل از شروع توضیح در خصوص اینستالیشن ابتدا مقدمه ای در خصوص شرایط اجتماعی سیاسی سه دهه 60 و 70 و همچنین 80 داده خواهد بیشتر بخوانید

دقتگرایی

دسامبر 3, 2016 0

دقتگرایی: Precisionism اصطلاحی است درباره نوعی نقاشی واقع گرای آمریکایی در دهه های 1920 و 1930 ، که ظاهر کوبیست داشت { کوبیست – رئالیسم بیشتر بخوانید

گروه گوتای

دسامبر 1, 2016 0

 گروه گوتای: Gutai group این مفهوم زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد. Gutai group Jiro Yoshihara یوشیهارا جیرو(بنیان گذار)  1 Saburo Murakami مواراکامی سابورو بیشتر بخوانید

1 2 3 4 10