مکتب اصفهان

سپتامبر 28, 2015 0

مکتب اصفهان( قرت 11 ه.ق ) پس از جابجایی پایتخت از تبریز به قزوین از رونق هنری قزوین کاسته شد و فعالیت های هنری به بیشتر بخوانید

دوره صفوی

سپتامبر 28, 2015 0

دوره صفوی عهد صفوی از مهمترین دوره های هنری در تاریخ اسلامی ما به شمار می رود . بنیانگذار سلسله صفوی تبریز را به عنوان بیشتر بخوانید

مکتب هرات

سپتامبر 28, 2015 0

مکتب هرات  نیمه اول سده ی نهم هجری پس از مرگ تیمور فرزندش شاهرخ به حکومت رسید و هرات را به پایتختی برگزید ولیعهد شاهرخ بیشتر بخوانید

مکتب تبریز

سپتامبر 28, 2015 0

    مکتب تبریز: جلایریان طی نیمه دوم سده ی هشتم و اوایل سده نهم ه. ق بیشتر در بغداد و گاهی تبریز بساط قدرت خود بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5