مکتب بخارا

مارس 4, 2017 0

مکتب بخارا در سده شانزدهم/ دهم باحمایت حاکمان ازبک شهر بخارا به یک مرکز مهم نگارگری بدل شد و به سبب تقابل سیاسی و مذهبی بیشتر بخوانید

هنر هخامنشی

فوریه 5, 2017 0

هنر طراحی هخامنشی هنری ترکیبی ـ تلفیقی و با عظمت و شکوه است . یکی از نقوش مهم و بر جای مانده ، ستونی منقوش بیشتر بخوانید

1 2 3 5